Preinscripció curs 2020-21

INFORMACIÓ AMPA ESCOLA

Model sol·licitud Preinscripció-PRESENCIAL

Podeu contactar amb nosaltres per resoldre dubtes o per més informació :

PER TELÈFON: 977 65 03 23 

A partir del dimecres 13 de maig en horari de 10 a 13h

CONSULTAR LLISTATS

CONSULTAR LLISTAT

ADMESOS

I LLISTA D'ESPERA

(actualitzat 07/07/20)

Calendari procés

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020

 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020

 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h

 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020

 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020

 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020

 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En la llista publicada trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

En aquests llistats el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al centre mitjançant un correu electrònic asecretaria@escolalaportalada.com o trucant al 977650323 en horari de dilluns a divendres de 10h-13h.

El centre respondrà al correu com a justificant de recepció de la reclamació.

De manera puntual, es podrà demanar cita prèvia per anar a fer el tràmit presencialment.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

 

 

INFORMACIÓ D'INTERÈS:

 • CODI ESCOLA LA PORTALADA: 43000251

 

 •                 Terminis: Del 13 al 22 de MAIG (TELEMÀTIC)

                                              Del 19 al 22 de MAIG

(EXCEPCIONALMENT es podrà fer PRESENCIAL amb CITA PRÈVIA)

 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència).

 

 • La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Més informació:

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

COM SERÀ EL PROCÉS TELEMÀTIC DE PREINSCRIPCIÓ?

Del 13 al 22  de maig 

      El tràmit s'ha de dur a terme  TELEMÀTICAMENT a través del portal:

                                      preinscripcio.gencat.cat

       Caldrà utilitzar  el formulari telemàtic i enviar el RESGUARD i la documentació  necessària  -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. 

             Si escolliu l'Escola La Portalada l'adreça serà:

secretaria@escolalaportalada.com

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

COM PUC DEMANAR CITA PRÈVIA PER LA PREINSCRIPCIÓ?

PER TELÈFON: 977 65 03 23 

A partir del dimecres 13 de maig en horari de 10 a 13h

COM SERÀ EL PROCÉS PRESENCIAL DE PREINSCRIPCIÓ?

19 i 20  de maig - amb CITA CONCERTADA

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)

 • S'ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que calgui emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que porteu el vostre propi bolígraf

 • Es recomana  portar mascareta i guants

 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

© 2015  Escola La Portalada ( Altafulla) Disseny : Cristina González

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now